خدای عزیز! یک پیشنهاد برایت دارم به جای اینکه بگذاری مردم بمیرند و مجبور باشی آدمای جدید بیافرینی، چرا کسانی را که هستند، حفظ نمیکنی؟واقعا خسته نباشی خدای عزیز! شاید هابیل و قابیل اگر هر کدام یک اتاق جداگانه داشتند همدیگر را نمیکشتند، اخر انروز که سیمان گران نبود خدای عزیز.خدای عزیز!  باشی . در مدرسه به ما گفته اند که تو چکار میکنی، واقعا خسته نباشی .کاش میتوانستم از لیوان شربتی که در دست دارم .کمی هم به شما میدادم خدای عزیز! آیا تو واقعاً نامرئی هستی یا اینکه مار ا سر کار گذاشته ای .خدای عزیز! آیا تو واقعاً میخواستی زرافه اینطوری باشه یا اینکه این یک اتفاق بود؟  و زرافه را اینجور افریدی البته من فکر کنم خوابت برده که اینجوری شده .خدای عزیز! به چه کسی گفتی دور کشورها را خط بکشد؟ تا ادمها قاطی نشوند.خدای عزیز! من به عروسی رفتم و مردم در عروسی از خودتشان تکانهای عجبی در میکرند. این از نظر تو اشکالی نداره؟ خدای عزیز! لطفاً برام یه پژو اخوندی بفرست. من فبلاً هیچ چیز از تو نخواسته بودم.خدای عزیز میتوانی درباره اش پرس و جو کنی..خدای عزیز!  همۀ کسانی که برای تو کار میکنند، را  دوست دارم.   خدای عزیز! معلم  یه چیزایی دربارۀ به دنیا آمدن بچه ها گفت، اما اونها درست به نظر نمیرسند. مگر نه؟ . خدای عزیز! لازم نیست نگران من باشی. من همیشه دو طرف خیابان را نگاه میکنمبعد رد میشوم.خدای عزیز! فکر نمیکنم هیچ کس میتوانست خدایی بهتر از تو باشد. میخوام اینو بدونی که این حرفو بخاطر اینکه الان تو خدایی، نمیزنم.خدایا کاش شماره تلفن شما را داشتم  خدای عزیز راستی اگر تلفن شما خراب شد حتما خبر بده تا بیایم و تلفن را درست کنم خدای عزیز.واقعا خدایا مرسی این بود انشای من